بازی مهارت

بازی مهارت

طرحی خلاقانه جهت آماده سازی کودکان برای موفقیت در جدی ترین بازی، یعنی زندگی

 

بازی و مهارت

بازی به انواع متفاوتی تقسیم می شود،باید بازی هایی را برای کودک ترتیب داد تا در عین احساس رضایت و لذت بتواند مهارت های مفید و کاربردی را فراگیرد.

در بازی فکری کودک باید از فکر و تجربه های خود استفاده کند.در این بازی ها کودک باید از حافظه،ادراک،منطق ویا مهارت سرعت تصمیم گیری و حل مسئله کمک بگیرد.بازی با پازل،جورچین،بازی کارتی،چیستان ها و معماها و مشاعره،نمونه هایی از بازی های فکری هستند.این بازی ها،دقت،تفکرو منطق گرایی را در کودک رشد می دهدو در نتیجه اورا برای ابتکار و خلاقیت آماده می سازد.

شرایط بازی فکری در طرح بازی-مهارت : بازی یکی از ابزارهای کمک آموزشی در برنامه فلسفه و کودک بوده و می تواند در شناسایی و تقویت نقاط قدرت و ضعف،در کودکان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.