آی مت

آی مت

روشی نوین در آموزش جهانی، جهت علاقه مند سازی کودکان به مفاهیم پایه و ریاضیات.

آی مت چیست؟

آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقائ و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن،فکر کردن،استدلال،برداشتن موانع خلاقیت و ... در کودکان 3تا8سال است.ین برنامه از سال 1394 پس از انجام پایلوت در استان فارس و اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح در کلیه استانهای کشور شروع به فعالیت نموده است

برنامه I-Maths  پنج هدف اصلی را به شرح زیر دنبال می کند:

1* از بین بردن ترس ریاضی

2* برداشتن موانع خلاقیت

3* توسعه مهارت فکر کردن

4* انتقال مفاهیم پایه و زبان ریاضی

5* درک و استنتاج در عمل

 

محتوای آموزشی I-Maths  دارای ابعاد گوناگونی است که به کسب مهارت های ذیل در کودکان کمک می کند. 
 • مهارت همتا سازی(تناظر یابی)
 • مهارت تفکر
 • مهارت مفهوم پردازی
 • مهارت قضاوت و ارزیابی
 • مهارت محاسبه
 • مهارت تحلیل
 • مهارت تمرکز و دقت
 • مهارت استنتاج
 • مهارت مشاهده
 • مهارت بازسازی وباهم سازی
 • مهارت درک و فهم
 • مهارت سازماندهی
 • مهارت شبیه سازی
 • مهارت خاطره سپاری و حافظه

همه اینها در قالب مفاهیم پایه ریاضیات می باشند تا برنامه کامل آموزشی ذهنی کودک را شکل دهند و در نهایت کودکان قادر به یادگیری و دوست داشتن ریاضی میکنند.

مواد آموزشی،کتاب ها و روش آموزش این سیستم بر پایه مبانی علمی و نظریه های معتبر روانشناسی می باشد.این برنامه که حاصل سال ها تحقیق محققان است طوری طراحی شده که کودکان از طریق ریاضی درک بهتری از دنیای اطرافشان داشته باشند.

روش I-maths

روش های معمول آموزش

مهارت اندیشیدن و فکر کردن

تمرکز روی محاسبات

هردو نیمکره چپ و راست

نیمکره چپ

دید وسیع و باز

دید محدود

تفکرواگرا

تفکر همگرا

چند راه حل برای یک مسئله

یک راه حل برای یک مسئله

تفکر شهودی

یادگیری طوطی وار

فرآیند محور

نتیجه محور

فهمیدن

حافظه

حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت

تاکید روی مفهوم ریاضیات

آموزش ریاضیات

جذاب

کسل کننده