کودک باهوش

کودک باهوش

برنامه ای جهانی جهت تقویت بهره هوشی، پرورش توانمندی ها و شکوفاسازی استعدادها.

پروژه کودک باهوش :

این پروژه، متمرکز بر هوش هیجانی به جای IQ است و به پرورش خلاقیت کودکان و شکوفاسازی استعداد آن ها کمک می کند.برخی ویژگی های این پروژه:

1* در این پروژه هر کودک با خودش مقایسه میشود نه با سایر همسالان خود.

2* سنجش جامع کودک توسط مجموعه آزمون های هوشی و عملکردی روز دنیا که فقط در ایران در اختیار این پروژه قراردارد.

3* شناسایی استعدادها،نقاط قوت ، نقاط ضعف و اختلالاتی که از دید والدین دور میماند.

4* ارائه پروتکل آموزشی- ارتقایی متناسب با توانایی و هوش کودک

5* کار بصورت خصوصی و توسط روانشناسان کودک با تجربه

 

ارائه برنامه ای سه جانبه :

  • تست : شامل ارزیابی ذهنی و روانی کودک
  • برنامه : تنظیم برنامه ای متناسب با نتیجه تست کودک و ارائه آن به کارشناس مستقیم کودک و خانواده کودک
  • اجرا : تمریم مستمر کودک

برای کودکان جهت ارتقای فکر کردن(THINKING SKILLD) که به عقیده اکثر متخصصان مقدم بر برنامه هایی مانند ریاضیات و خواندن و نوشتن است.

پس از بررسی بازخورد های جمع آوری شده از تست برای ارتقا توانایی ها ، برنامه ای متناسب با نیاز ها جهت پیشرفت های کودک تنظیم می شود.