پروژه کودک باهوش

پروژه کودک باهوش

این پروژه، متمرکز بر هوش هیجانی به جای  IQاست و به پرورش خلاقیت کودکان و شکوفاسازی استعداد آن ها کمک می کند.

برخی از ویژگی های این پروژه:

1.در این پروژه هر کودک با خودش مقایسه میشود نه با سایر همسالان خود.

2.سنجش جامع کودک توسط مجموعه آزمون های هوشی و عملکردی روز دنیا که فقط در ایران در اختیار این پروژه قرار دارد.

3.شناسایی استعداد ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و اختلالاتی که از دید والدین دور میماند.

4. ارائه پروتکل آموزشی-ارتقایی متناسب با توانایی و هوش کودک

5. کار بصورت خصوصی و توسط روانشناسان کودک با تجربه